Smiley face
Member login
Password recovery

Stats


Info

ANG PAYPLAN NG SUPERWEALTH

1.Referral commission Plan=Mayroong dalawang panggagalingan ng Referral commission plan, at ito ay ang mga sumusunod

a) Lahat ng downline na magpapaactivate sa SuperWealth ay may Referral commission ang upline sa ganitong pagkakasunod ng mga levels

15% from his first level
5% from his 2nd level
4% from his 3rd level
3% from his 4thlevel
2% from his5th level
1% from his 6th level
1% from his 7th level
1% from 8th level
1% from 9th level
1% from 10th level

b) Lahat ng Active account (Nag Deposit na alinman sa SW100,sw500,o sw1000)ay magkakaroon ng referral commission sa tuwing bibili ng coins ang kaniyang active referral sa Las Swegas --->LAS SWEGAS LINK. Lilinawin ko lang , kailangan na parehas Active ang upline at downline na bibili ng coins para maibigay ang referral commisions.Ang commission earnings ay katulad din ng sa referral commisions sa pagpapaactivate,at ito ay ang mga sumusunod

15% from his first level
5% from his 2nd level
4% from his 3rd level
3% from his 4thlevel
2% from his5th level
1% from his 6th level
1% from his 7th level
1% from 8th level
1% from 9th level
1% from 10th level

EXAMPLE:kapag ang direct referral mo halimbawa na si PEDRO ay bumili ng 100 coins sa Las Swegas , ang account mo sa las swegas ay kikita agad ng 15% o 15 coins.kapag ang referral mo halimbawa na si PEDRO , ay may narefer na ang pangalan ay JUAN, at si JUAN ay nakarefer din at bumili yung nirefer nya ng 100 coins, IKAW ay kikita din ng 5% o 5 coins dahil 2nd level mo na si JUAN.Kapag si JUAN ay nakapagrefer at bumili din ng halimbawa ay 1000 coins, ay may kita kang 4% ng 1000 o 40 coins, AT IYAN AY MAGLALAGOS HANGGANG 10TH LEVEL DEPENDE SA PORSIYENTO NG COINS NA BINILI

2.Revenue Shares pay plan=Magkakaroon na tayo ng tatlong panggagalingan ng Revenue Shares earnings , at ito ay ang mga sumusunod

a) Power of 10 Revenue Shares =Basahin sa ibang FB files --->FB GROUP FILES natin dito sa grupo kung paano ito ipinapatupad

b) General Revenue Shares =Basahin sa ibang FB files --->FB GROUP FILES natin dito sa grupo kung papaano ito ipinapatupad

c) Las Swegas Revenue Share (LSR)= ito ang bagong karagdagang revenue shares na matatanggap ng mga Active members sa SW. Kukunin ito mula sa 50% ng tax na nakukulekta sa bawat games na gagawin sa Las Swegas. Makikita ninyo ang Daily collected taxes sa main menu ng Las Swegas, at ang 50% ng daily taxes ay ibabalik as revenue shares sa lahat ng active members ayon sa pagkakahati ng account na may 1 share ang sw100, may 5 shares ang sw500,at may 10 shares ang sw1000.Tandaan natin na ang makikinabang sa mga revenue shares ay ang mga may Activated na account sa superwealth

Kaya Magregister na ngayon. Fill -up ang form sa ibaba

Registration at Super Wealth:


Your Full Name:
Your Username:
Define Password:
Retype Password:
Your E-mail Address:
Retype Your E-mail:
Secret question:
Secret answer:
I agree with Terms and conditions
 
All Rights Reserved. Super Wealth